Το τυπωτήριο POLYSTAMP ιδρύθηκε το 1987.
Η κύρια έδρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο παράρτημα βρίσκεται στο Σαντάνσκυ της Βουλγαρίας .

Γραφτείτε στο newsletter μας